شهرستان کوهسرخ - ریوش
فنی و مهندسی ، علمی ،فرهنگی ،اجتماعی
درباره وبلاگ


حجت بختیاری هستم دارای مدرک مهندسی عمران - آب باسابقه فنی واجرایی در پروژه های بزرگ عمرانی ( سد سازی ,...)

مدیر وبلاگ : حجت بختیاری- شهرستان کوهسرخ
برچسبها
دوشنبه 1390/10/26 :: نویسنده : حجت بختیاری- شهرستان کوهسرخ

خدايا مرا از همه فضايلي كه به كار مردم نيايد محروم سازنوع مطلب :

شماره و آدرس مطلب : 5
چهارشنبه 1393/11/29 :: نویسنده : حجت بختیاری- شهرستان کوهسرخ
درباره آب  

  آب مايعيست که حيات بدون آن ميسر نيست و محور اصلي علم هيدرولوژي (آبشناسي) را تشكيل مي دهد. مولكولهاي آب از اتمهاي اكسيژن وهيدروژن تشكيل شده و توسط پيوند هيدورژني به هم متصل مي شوند .اتمهاي مذكور خود توسط نيروي كووالانس به هم متصل شده اند و فرمول شيميايي مولكول آب H2O است . اتمهاي هيدروژن داراي بار مثبت با زاويه اي نزديك به 105 درجه دور اتم اكسيژن با بار منفي را گرفته اند و اين وضعيت حالتي قطبي به اين پيوند مي دهد. ديمانسيون بالك آب در دماي 20 درجه سانتيگراد برابر 2100000000 نيوتن بر متر مربع است.
 آب  ماده اي است بي رنگ ، بي بو، بي طعم ، در حالت خالص داراي PH تقريباً 7 ، چگالي تقريباً 1g/cm ( در دماي 25 درجه سانتيگراد و فشار 1 اتمسفر) ، در 100 درجه سانتيگراد به جوش مي آيد و در 4 درجه كاهش چگالي مي دهد و در صفر درجه يخ مي بندد.
 

 
  آب ماده منحصربفرديست زيرا  

 آب  تنها ماده طبيعي است كه به سه حالت جامد، مايع و گاز(بخار) بطور طبيعي در كره زمين پيدا مي شود. در حالتي كه تبديل به يخ مي شود يخ چگالي كمتري نسبت به آب سرد دارد بنابراين يخها ر وي آب شناور مي شوند. از طرفي نوعي عايق در سطح تشكيل مي شود و دماي آب در مناطق مياني تعديل مي شود. آب کشش سطحي بسيار بالايي دارد. به عبارت ديگر آب چسبنده و الاستيک است و تمايل دارد که بجاي پخش شدن، بصورت فشرده و قطره‌اي باشد. کشش سطحي يکي از دلايل خاصيت مؤينگي آب است و باعث مي‌شود تا آب و مواد محلول موجود در آن در داخل ريشة گياهان و مويرگهاي بدن انسان و آوندهاي گياهي حرکت کند. مسئله تغيير حجم هنگام تبديل به يخ شدن در طبيعت بسيار مهم است بعنوان مثال پديده هائي چون تخريب فيزيكي، هوازدگي سنگها و متلاشي شدن لوله هاي انتقال آب از اثرات اين پديده است. آب خالص تقريباً بو، مزه و رنگ ندارد.

 
 جرم مخصوص يا دانسيته آب  
 جرم مخصوص كه بصورت جرم در واحد حجم تعريف مي شود براي آب 1000 كيلوگرم بر متر مكعب در نظر گرفته مي باشد.
 
 
 وزن مخصوص  

نيروئي كه  جاذبه زمين بر واحد حجم وارد مي كند و با ديمانسيون ML-2T2 نمايش داده مي شود براي آب برابر 9810 نيوتن بر متر مكعب است.

 
  چگالي آب  

  چگالي يك جسم نسبت بين دانسيته يا جرم مخصوص يك جسم به دانسيته آب در دماي استاندارد 4 درجه سانتيگراد و فشار يك اتمسفر است، بنابراين چگالي آب يك است. چگالي بدون ديمانسيون مي باشد.
 

 
 لزجت يا ويسكوزيته  

 لزجت خاصيتي از سيال است كه به موجب مقاومت در مقابل تغيير شكل زاويه اي پديد مي آيد. اين ويژگي متاًثر از نيروي پيوستگي (رابطه بين مولكولهاي همجنس) و چسبندگي (ارتباط بين مولكولهاي همجنس) مولكولهاست. آب يك سيال نيوتوني محسوب مي شود زيرا رابطه ميان تنش برشي و تغيير شكل آن تقريباً خطي است. ديمانسيون لزجت ML-1Tمي باشد. آب بواسطه اثر موئينگي در مقابل نيروهاي كشش سطحي كه در سطح مشترك آب و هوا وجود دارد مقاومت مي كند. كشش سطحي باعث مي شود تافشار داخل قطر مايع بيش از خارج آن باشد.

  • كشش سطحي آب: كه با سيگما مشخص مي شود در دماي 20 درجه برابر 0.073 نيوتن بر متر است.

  • لزجت ديناميك : اين پارامتر كه به لزجت مطلق هم شناخته مي شود، در دماي 20 درجه براي آب 20N.S/m2است.

  • لزجت سينماتيك: مترادف نسبت لزجت ديناميك به  دانسيته آب است و در دماي 20درجه 10-6m2/s خواهد بود.

 
 فشار بخار  
در دماي 20 درجه فشار بخار آب 2100000000 نيوتن بر متر مربع است.
 
 
 گرماي نهان  
مقدار گرمائي كه در تبديل حالات آب گرفته يا آزاد مي شود را گرماي نهان مي گويند كه انواع مختلف آن در جدول زير آمده است:
 نوع گرماي نهان حالت جديد  تغييرات دما

 محاسبه برحسب cal/gr

گرماي نهان تبخير بخار

+

Le=597.3-0.57T

 گرماي نهان تقطير مايع

-

Lc=-Le

 گرماي نهان تصعيد بخار

+

Ls=677-0.07T

 گرماي نهان ذوب مايع

+

Lm=79.7

 گرماي نهان انجماد يخ

-

Lf=-79.7

  توجه داشته باشيد كه اگر عمل تصعيد صورت گيرد انرژي لازم برابر مجموع گرماي نهان تبخير و نهان ذوب خواهد بود(تقريباً 677 كالري بر گرم). عكس اين حالت يعني تبديل هر گرم بخار به يخ نيز همين ميزان انرژي آزاد مي كند.

 
 رطوبت مطلق  

 ميزان جرم بخار در حجم معيني از هوار رطوبت مطلق مي گويند كه برحسب گرم بر متر مكعب بيان مي شود. اين ويژگي متناسب با ميزان درجه حرارت و فشار هواست.

درجه حرارت
به سانتيگراد

رطوبت مطلق اشباع
به گرم بر متر مكعب

0

4.85
5 6.82
10 9.41
15 12.78
20 17.31
25 23.3
30 30.4
35 39.3
40 51.2
45 65.6
50 83.0

رطوبت مطلق (ha) را برحسب كشش سطحي (e) و درجه حرارت هوا (t) ميتوان بدست آورد:

ha=217*e/t+2.73.3
 

 
 خلاصه اي از ويژگي هاي فيزيكي آب  
 

دما
به سانتيگراد

چگالي
برحسب گرم بر سانتيمتر مكعب

وزن مخصوص

 گرماي نهان تبخير
(كيلو ژول بر گرم)

 لزجت ديناميكي
به سانتي پواز

لزجت سنماتيك
به سانتي استوك

 فشار بخار
به ميلي متر جيوه

 فشار بخار
به گرم بر
سانتيمتر مربع

0  0.99984  0.99987 2500 1.79 1.79 4.58 6.23
5 0.99996 0.99999 2489 1.52 1.52 6.54 8.89
10 0.99970 0.99973 2477 1.31 1.31 9.20 12.51
15 0.99910 0.99913 2465 1.14 1.14 12.78 17.38
20 0.99821 0.99824 2453 1.00 1.00 17.53 23.83
25 0.99705 0.99708 2441 0.89 0.893 23.76 32.30
30 0.99565 0.99568 2430 0.798 0.801 31.83 43.27
35 0.99404 0.99407 2418 0.719 0.723 42.18 57.34
40 0.99222 0.99225 2406 0.653 0.658 55.34 75.23
50 0.98804 0.98807 2382 0.547 0.554 92.56 125.83
60 0.98320 0.98323 2358 0.466 0.474 149.46 203.19
70 0.97777 0.97780 2333 0.404 0.413 2333.79 317.84
80 0.97179 0.97182 2308 0.355 0.365 355.28 483.01
90 0.96531 0.96534 2283 0.315 0.326 525.89 714.95
100 0.95836 0.95839 2257 0.282 0.294 760.00 1033.23

http://www.iranhydrology.netدانستنيهاي ايران هيدرولوژي :منبعنوع مطلب :
برچسب ها : در باره آب

شماره و آدرس مطلب : 85
چهارشنبه 1393/07/16 :: نویسنده : حجت بختیاری- شهرستان کوهسرخ
فضولی

باسلام

فضولی را به معنای دخالت در امور دیگران نباید دانست بلکه نوعی دلسوزی است برای قشر محروم که آگاهی لازم را به بعضی از مسائل و قوانین شهری را ندارند (که این به شعور مردم توهین نیست)حال اگر این دلسوزیهابه معنای فضولی است به کنار میرود تاببینیم چه پیش می آید که هرچه آید خوش آید.

باتشکر منتقد سالم :حجت بختیاری

 

 

 نوع مطلب :
برچسب ها : فضولی

شماره و آدرس مطلب : 84
چهارشنبه 1393/05/29 :: نویسنده : حجت بختیاری- شهرستان کوهسرخ
بهانه

دوستان سلام، بی شک در چند روز اخیر موضوع آب آشامیدنی و آلودگی های احتمالی آن در پی افزایش میزان آرسنیک، مهمترین بحث محافل در کوهسرخ و خصوصا ریوش بوده است. نگرانی به حق ساکنین شریف ریوش کماکان بی پاسخ مانده است؛ از طرفی مسئولین مربوطه در سطح شهرستان ابراز نگرانی جدی نمی کنند و از طرفی شایعات بین مردم (که نباید دامن زده شوند) حاکی از بحران دارد. از آنجا که در تخصص بنده نیست، هدف این حقیر بررسی و واکاوی مسئله نیست. تنها نکته مهم در این هاگیر واگیر در کوهسرخ که ذهن اینجانب را به شدت مشغول خود کرده این است که اگر مسئولین دولتی و مردمی بخش و در صدر همه جناب آقای بخشدار و سایر صاحب منصبان، خود و خانواده محترمشان در ریوش ساکن بودند، آیا باز هم این مسائل به امروز می رسید؟ عرض بنده این است که اگر فرزند دلبند آقای بخشدار و سایر اعضای محترم شورای اداری بخش هم قرار بود همچون پاره تن من از این آب که شاید مسموم به آرسنیک مازاد باشد نوش جان کنند باز هم تا امروز دست بر روی دست می گذاردند؟ ( البته قطعا نباید منکر اقدامات انجام شده در این راستا شد.) ای کاش یکبار برای همیشه مسئولین بزرگوار دولتی و مردمی کوهسرخ و ریوش از جمله: بخشدار، شهردار، روسا و معاونین ادارات دولتی و مهمتر از همه منتخبین مردم در نهاد شورا دلایل خود برای عدم سکونت خود و خانواده محترمشان در ریوش را به مردم، که به فرموده امام راحل (ره) ولی نعمت ایشان هستند اعلام بکنند.

ختم کلام اینکه:

احساس سوختن به تماشا نمی شود                   آتش بگیر تابدانی چه می کشم

امیدوارم روزی برسد که این سهل انگاری از جامعه ما رخت بربندد. چرا که اگر ادامه پیدا کند منجر به بی مسئولیتی، سمبل کاری و نهایتا خیانت به منطقه می شود. وسلام

منبع: www.koohsorkh93.blogfa.comنوع مطلب :
برچسب ها : بهانه

شماره و آدرس مطلب : 83

سخن بزرگان درمورد ماه مبارک رمضان

درهای آسمان در شب اول ماه رمضان گشوده می شود وتا آخرین شب این ماه بسته نمی شود.   پیامبر اکرم (ص)

بدبخت واقعی کسی است که  این ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود .     پیامبر اکرم (ص)

رمضان ، رمضان نامیده شد ؛ زیرا گناهان را می سو زاند .       پیامبر اکرم (ص)

خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند .  امام حسن (ع )

ای مومنان ! روزه بر شما مقرر شده است ؛ همچنان که بر پیشینیان شما مقرر شده بود ، شاید که پرهیزگار شوید .  تحف العقول ص 236

روزه سپری است در برابر آتش.       پیامبر اکرم (ص)

برای هر چیزی زکاتی است وزکات بدن ها روزه داری است .      پیامبر اکرم (ص)

روزه بگیرید تا تندرست باشید .      پیامبر اکرم (ص)

روزه دل ، اندیشیدن به گناهان ، برتر است از روزه شکم ؛ یعنی غذا خوردن    امام علی (ع)

کسانی که کتاب [ آسمانی ] را به آنها دادیم ،[و] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند ، ایشان اند که به آن ایمان دارند . سوره مبارکه بقره ، آیه 121

در ماه رمضان قرآن بسیار تلاوت کنید .      پیامبر اکرم (ص)

هرگاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید ، قرآن بخواند .     پیامبر اکرم (ص)

از خواندن قرآن غافل مشو ؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و از فحشا وزشت کاری وستم بازمی دارد .   پیامبر اکرم (ص)

دعای روزه دار رد  نمی شود .     پیامبر اکرم (ص)

خداوند در هر شب ماه رمضان می گوید :« به عزت وجلالم سوگند ، به فرشتگان فرمان داده ام درهای آسمان را بر روی بندگان دعا کننده من بگشاید .»    پیامبر اکرم (ص)

ماه رمضان ماه استغفار ، ماه روزه وماه دعا است .  پیامبر اکرم (ص)

ماه خدا به سوی شما روی آورده است ...  جان شما در گرو اعمال شما است ؛ پس آن را با استغفار آزاد کنید . پیامبر اکرم (ص)

دعای شما در این ماه به اجابت می رسد .  پیامبر اکرم (ص)

بر شما باد در ماه رمضان به بسیاری استغفار ودعا  .  امام علی (ع)

در ماه رمضان جز به دعا وتسبیح واستغفار وتکبیر لب نمی گشود .  امام سجاد (ع)نوع مطلب :
برچسب ها : سخن بزرگان درمورد ماه مبارک رمضان

شماره و آدرس مطلب : 82
امكانات وب